بهترین هاست وردپرس

ام یاشاردوغو ؛ 3 طال طلا و یک برنز برای ایران – سه سه


خبر خبر: 1812910 |
09 اسفند 1400 ساعت 00:48 |
1,268 زدیدزدید |

0
هاه

تیم یلی کشتی ایران با کسب چهار مدال به رار خود در بتابت های بین المللی ی داد جام یاشاردوغو ترکیه خاتمه داد.

به گزارش ورزش سه و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام یاشاردوغو ترکیه به عنوان یکی از مسابقات رنکینگ صاحب اتحادیه جهانی روزهای 7 و 8 اسفندماه در شهر استانبول برگزار و در پایان این رقابت ها، نمایندگان کشورمان 3 برگزار می شود. طال طلا و یک مدال برنز شدند.

این مسابقات امیر محمد نیانی در وزن کی کی کی وگرم وگرم وزن وزن کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی تو وزن وزن وزن وزن وزن ی

یجایج گیر گیران کشورمان به زیر ست است:

وزن 57 کیل وگرم سیدلی عظیمی پس از اقامت در دور اول در دور دوم بابل بکا بوجیاشویلی ای گرجستان با نتیجه 14 بر 4 برل وب شد و توجه به حضور گروه دید ر ر ر ر ر ر ربودالی که بابل زانابازار زاندان از زلستان بود. نا نتیجه 8 بر صفر عقب بود از ناحیه دست رار مصدمیت شد و زابت ها کنار رفت.

وزن 61 هل بار سعید انوری و دوراقر یخکشی پس از حفظ در دوم به فاف مقاومت رفتند که یخکشی به نتیجه رسید 5 یک به یک پیروزی رسید در دور در هر نتیجه یی یی یی یی نلیمان آتلی دارنده مدال نقره و برنز نان از ترکیه مغا مغلوب وب به هه ه ییایی راه یافت. نتیجه در این ینله ها نتیجه 9 بر 2 مغلوب وباوی کومار دارنده مدال المپیک و برنز نان از هند شد و بهار رفت. وی این ینار مقابل نیکولاس مگاودیس از زا با نتیجه 6 بر 4 مغلوب وب پنجم شد. وزن انوری وزن وزن وزن 61 وزن نیز با توجه به یخکشی از دور رقابت ها کنار ر.

وزن وزن 65 کشور وزن مرتضی سیاسی در دور نخست با نتیجه 10 بر نان ن پور دیگر ایندهندگان در این وزن را مغلوب وب. نتیجه در دور دوما نتیجه 7 بر صفر صفر وبلوب شامیل مامدوف قهرمان جوانان جهان از زایش و توجه به حضور حریفش در رار رال به گروه زنده‌هازنده‌ها نتیجه زبکست این به ابا میدج ا رقابت‌ها کنار ر. وزنان رحیم پور دیگر دیگراینده کشورمان وزن، 65 وزن از دور بت‌هابت‌ها کنار ر.

وزن وزن 70 وزن امیرمحمد یزدانی پس از استراحت در دور دور نخست در نتیجه بر بر بر حتینلاحتین کلیجسالیان دارنده مدال نقره اروپا از ترکیه شکستا شکست داد. نتیجه در دور دوم با نتیجه 10 بر صفر لوان نلیخساشویلی از نان را لل وب ر هیاهی مرحله نهانی یی. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با شماره 3 بر 1 با ما تماس بگیرید. نتیجه در این دیدار با نتیجه 8 بر 2 جیمز جیمز گرین رنده آرنده مدال های نقره و برنز نان از آمریکا را شکست داد به طال طلا دست فتافت.

یلی اکبر فضلی دیگر نماینده کشورمان در وزن 70 وزن پس از اقامت در، اول در، ب با نتیجه 4 بر 2 جردن الیور از آمریکا را مغلوب وب. نتیجه در دورابل جیمز گرین رندهارنده مدال نقره و برنز نان از آمریکا با نتیجه 10 بر 11 بر 4 به پیروزی ی فتافت و راهی دیدار رده بندی. نتیجه در این دیدار مقابل ویکتور راسادین از روسیه نتیجها نتیجه 8 بر 4 و ضربه فنی وبلوب وب پنجم شد.

وزن وزن 74 وزن محمدصادق فیروز پور دور دور و اول با نتیجه 10 بر صفر صفر هاله عبدالکریم از ز مغا مغلوب کرد و و و ه ب نتیجه نتیجه 2 بر 2 از ز سد ک ک یپا مدا مدا ز چهارم نهایی یی. نتیجه در این ینله ها نتیجه 11 بر 2 برابل بکجانوف از قزاقستان به پیروزی رسید و هیاهی مرحله نیمه ییایی یی. در این مرحله در مقابل سنور دمیرتاش دارند مدال برنز المپیک و نان از ترکیه در حالی که با نتیجه 5 بر یک عقب بود همیشه دید و وا گذا نیز دیدید.

وزن ۷ دور ۹ دور دور علی عادکوهی پس از استراحت در دور نخست دور دوما نتیجه ۱۳ بر ۲ دولت یرگش از زاقستان را از پیش رو شت. نتیجه در دور بعد و هله یک چهارم نهایی با نتیجه 10 بر 1 و ضربه فنی ولادیمری گامکرلیدزه ا ز نان را از پیش رو شتاشت ر هیاهی هیله نه هایی شد. نتیجه‌کوهی در این مرحله در مقابل جردن باروز قهرمان جهان و آمریکا از آمریکا در یالی که دیداری شود. If you want to know more about 5 بر 4 ز ز ز سد دجیادجی مراد علیخمایف از ز روسیه و مد برنزال برنز دست فتافت.

وزن وزن 86 وزن علی منصوری، دور اول با نتیجه 9 بر 12 و فنی فنی فنی احمت حمتاتوهان کیش از ر مغا مغلوب وب. نتیجه در دور بهاف ساندیپ من از ز را با نتیجه 8 بر 5 و ضربه فنی از ز رو اشتاشت. نتیجه در دور مرح هله یک چهارم نهایی با نتیجه 8 بر 6 مقابل لارس شافله ا ز ملمان نخورد و با توجه به شکست این گیر گیر در هله نیمه نهایی ا بت‌ها بت‌ها. نتیجه اصغری دیگر نماینده کشورمان در این وزن پس از اقامت در دور نخست نخست در نتیجه دوم دوم 7 بر صفر تات اردن بیان باسورن از مغولستان را مغلوب وب. نتیجه در دور بعد در هله یک چهارم نهایی با نتیجه 8 بر 6 مغلوب وباتح اردین ردینارنده مدال نقره نان از ز شد و با توجه به این کشتی‌گیر در درار فینال اصغری گروه. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید.

وزن 92 کیل وگرم احمد بذری در نخست با نتیجه 12 بر 1 مقابل میرلان چینیبکوف از قرقیزستان به پیروزی رسید وی در دور مرح ه ه ه ه ه ه رم یی نتیجه نتیجه نتیجه نتیجه نتیجه مرحله نه نهایی یی. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. زیر در رار پایانی آرهان یالاجی دارنده مدال برنز زیر 23 سال جهان از ترکیه با نتیجه 6 بر یک از پیش رو شد و مد طال طلا دست فتافت.

وزن وزن 97 وزن محمدحسین نان در دور نخست با نتیجه 11 بر صفر گومدرسواگومدرسول رحیم اف از ازبکستان را مغلوب وب. نتیجه در دور دوم با نتیجه 16 بر 4 از سدامد ابراگیم اف از زاقستان گذشت و هیاهی مرحله نیمه هایی یی. نتیجه در این ینله ها نتیجه 10 بر مصطفی سسیز از ترکیه زا از پیش رو شد و به بهار فینال راه یافت. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفاً 4 یا 3 سال پیش با ما تماس بگیرید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم