اعلام اولین رنکینگ المپیکی تکواندو در سال ۲۰۲۲


رش رشارش “ورزش سه” و به زل از ایسنا، فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ المپیکی ماه فوریه را اعلام کرد.

ساساس درخواست تکواندوکاران ایران که به دنبال تغییر بوده اند ندایگاه جدید آنها در رده بندی سیوناسیون جهانی تکواندو شد.

گفت: داخل نمی شوم. امتیازات سال ۲۰۲۰ ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ ۲۵ درصد از امتیازات ۲۰۱۹، درصد درصد ازامتیات ۲۰۱۸، ۷۵ و از ازات ۲۰۱۷ و قبل از آن ۱۰۰ نفر کسر هداهد.

در رده‌بندی اعلام شده از سوی سیوناسیون جهانی، آرمین دی‌پورادی‌پور نماینده ۵۸ ۵۸- وزن وگرمان با ۱۳۶/۵۵ امتیاز در رده هشتم هشتماقی ماند. حسین لطفی دیگر تکواندوکار ایران در این وزن با ۵۱/۵۰ امتیاز در رده ول و چهارم جای گرفته است.

در وزن ۶۸- سروش احمدی حمدیا ۱۰۹/۷۸ امتیاز در جایگاه دهم رار و امیرمحمد میرمحمد نیز ۸۱ا ۸۱/۶۶ امتیاز بیست بیست را به ما خود ثبت کرده است.

یلی خسروی در وزن ۸۰- وزن وگرما ۴۲/۱۶ امتیاز در رده ها و سوم قرار دارد و علی اشکوریان نیز با ۴۰ امتیاز رتبه هاه و ششم را به خود اختصاص داده است. نان.۷۶ با کسب ۳۷/۷۶ امتیاز امتیاز رده شصتم این وزن به نام خود ثبت است. شماشم حسینی نیز که از سال جدید وزن خود را تغییر داد و در سومین سومین مسابقه المپیکی با ۱۸ امتیاز در ۱۲۴ ۱۲۴ رار گرفت.

۸۰ مردانی تکواندوکار وزن ۸۰+ وزن با ۱۱۹/۶۹ امتیاز در رده یازدهم قرار دارد. سعید رجبی دیگر نماینده این وزن با ۴۶/۴۶ امتیاز رده رده و ر را در اختیار دارد. نلیرضا نادعلیان در این وزن ۲۶ امتیاز در رده شصت سوم یای گرفته است.

اما در گروه زنان غزل سلطانی در وزن ۴۹- وزن وگرم خود را تغییر داده است با ۴۸/۸۵ امتیاز رده پنجاه و سوم بها به نام ست شده است. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

در وزن ۵۷- وزن وگرما شیدایی با ۵۴/۷۵ امتیاز رتبه ۴۹ را به خود اختصاص داده است. اهید کیانی دیگر نماینده کشورمان در این وزن با ۵۳/۳۳ امتیاز در رتبه همام جای گرفته است. جوا جوادی نیز با ۳۹/۸۳ امتیاز در رده رده شصت هفتم رار ر.

در وزن ۶۷- وزن وگرملیکا میرحسینی با ۶۹/۶۴ امتیاز در قر رار ر. همتیا همتی با ۳۳/۴۹ امتیاز رده پنجاه و سوم بها به نام خود ثبت ست است ست کوثر اساس دیگری نماینده این وزن با ۲۴/۴۰ امتیاز رده هفتادوسوم دوسوما به خود اختصاص داد.

۶۷ ۶۷ ۶۷+ همچنین نیزا پوراسماعیل با ۲۵/۵۷ امتیاز در رده رده پنجم و قرار گرفته است. اکرم بنده بننده نم نماینده این وزن با ۱۹/۰۱ امتیاز در رده داد و هفتم یایی دارد.

*** رنکینگ المپیکی

۵۸ ۵۸- وگرملوگرم:

ز- “ویتو یکویلایکویلا” از ایتالیا با ۳۱۴/۳۴ امتیاز
۲- «ج جانگ» از کره‌جنوبی با ۲۵۹/۱۹ امتیاز
ز- «محمد یلیل جندوبی» از ز تونسا ۱۷۷/۸۴ امتیاز
۴- «جک یلی» از ایرلند ندا ۱۶۳/۸۰ امتیاز
۵- «برناندون هرناندز» از مکزیک مکزیکا ۱۶۱/۷۲ امتیاز
ز- «میخائیل آرتامونوف» از روسیه روسیه ۱۵۵/۸۹ امتیاز

۸- «ه هادی‌پور» از ایران نا ۱۳۶/۵۵ امتیاز

۴۴- «حسین لطفی» از ایران نا ۵۱/۵۰ امتیاز

۶۲- «محمدحسن نگلنگ افکن» از ایران با ۳۷/۱۸ امتیاز

۶۸ ۶۸- وگرملوگرم:

ز- «برادلی ی» از انگلیس یسا ۲۹۰/۴۴ امتیاز
۲- «شوای ژائو» از چین چین ۱۹۸/۰۶ امتیاز
۳- «جاویر ویرلو» از اسپانیا با ۱۸۶/۰۲ امتیاز
۴- «دای هون لی» از جنوبی ۱۸۵ ۱۸۵/۲۰ امتیاز
ز- «هاکان رسبر» از ترکیه با ۱۷۸/۷۶ امتیاز
و- «اولوگ رشیدف رشیدف» ازبکستان با ۱۶۳/۴۴ امتیاز

۱۰- «سروش احمدی» از ایران با ۱۰۹/۷۸ امتیاز

میرمحمد- “امیرمحمد بخشی” از ایران با ۸۱/۶۶ امتیاز

۵۷- «عم عمادی» از ایران ۳۷ا ۳۷.۹۶ امتیاز

۸۰ ۸۰- وگرملوگرم:

ز- «ماکسیم خراماتکوف» از روسیه با ۳۵۸/۹۵ امتیاز
ز- «حالح الشراباتی» از اردن ردنا ۲۵۶/۵۳ امتیاز
۳- «عیسی عیسی» از مصر با ۲۰۷/۱۴ امتیاز
۴- «ک کانائت» از کرواسی سیا ۱۶۶/۶۹ امتیاز
ز- «را رافالوئیچ» ازبکستان زا ۱۵۶/۳۵ امتیاز
“- “رائول مارتینز” از اسپانیا با ۱۵۱/۴۳ امتیاز

۵۳- «محمدعلی خسروی» از ایران نا ۴۲/۱۶ امتیاز

۵۶- «علی اشکوریان» از ایران با ۴۰ امتیاز

۶۰- «مهران رضایتی» از ایران نا ۳۷/۷۶ امتیاز

۱۱۶- «عرفان ناظمی» از ایران نا ۱۹/۸۱ امتیاز

۱۲۴- «شماشم حسینی» از ایران با ۱۸ امتیاز

۸۰ ۸۰+ وگرملوگرم:

ز- «ولادیسلاو لارین» از روسیه روسیه ۳۵۱/۳۶ امتیاز
۲- «دون دون این» از ب با ۲۱۱/۱۵ امتیاز
ز- «رافائل آلبا» از زا با ۲۰۶/۱۷ امتیاز
ز- «کارلوس وسانسورس» از مکزیک مکزیکا ۱۵۷/۴۱ امتیاز
۵- «گئورگیورسکیان گئورگیورسکی» از ب ۱۴۴/۱۰ امتیاز
یو- «ایوان ساپینا» از ناسی با ۱۲۷/۷۳ امتیاز

۱۱- «سجاد مردانی» از ایران نا ۱۱۹/۶۹ امتیاز

۴۱- «رجبی رجبی» از ایران ۴۶/۴۶ امتیاز

«- «علیرضا نادعلیان» از ایران با ۲۶ امتیاز

۹۲- «یلی احمدی» از ایران با ۱۶ امتیاز

۹۵- «محمدرضا خانی» از ایران ۲/۰

۱۰۸- «علی نجفی» از ایران نا ۱۳/۶۰ امتیاز

۱۱۷- «بشیری بشیری» از ایران با ۱۲/۱۶ امتیاز

۱۲۲- «مهدی یلالی» از ایران ۱۱/۴۰ (وزن وزن)

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکورdigital currency tutorialGuide to buying household appliancesdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاه